הכנת משכורות

  • הכנת תלושי שכר חודשיים ע"י תוכנת שכר.

  • דיווחים ותשלומים שוטפים לרשויות.

  • הפקת דו"ח שכר שנתי לעובד ולעסק (טפסים 106, 126).