ניהול תזרים מזומנים שוטף ועדכני


תכנון ההכנסות וההוצאות בהתאם למידע שמופק במערכת הנהלת החשבונות, תוך תיאום ומעקב מול התנהלות חשבונות הבנק של העסק.

הפקת דו"ח תזרים מזומנים מעודכן נותן למנהל העסק תמונת מצב ברורה בנוגע לצפי ההכנסות, ההוצאות ויתרות חשבונות הבנק.
ע"י כך מנהל העסק חוסך זמן ניהול יקר.