שירותים מקצועיים למשרדי רואי חשבון


מיקור חוץ (outsourcing) למשרדי רו"ח שלא עוסקים בהנהלת חשבונות.